aneroid (barometar)


aneroid (barometar)
• aneriod

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • barometar — bȁrometar m <G tra, N mn tri> DEFINICIJA meteor. instrument za mjerenje atmosferskog tlaka zraka: 1. visinom stupca žive u zrakopraznoj staklenoj cijevi [živin barometar] 2. djelovanjem elastičnog tijela, usp. aneroid FRAZEOLOGIJA barometar …   Hrvatski jezični portal

  • aneròīd — m 〈G aneroída〉 meteor. barometar koji ima kao osjetnik za mjerenje tlaka aneroidnu kutiju a mjerna skala baždarena je u hPa ili mb; točnost mu je manja od živinog barometra ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aneroid — aneròīd m <G aneroída> DEFINICIJA meteor. barometar koji ima kao osjetnik za mjerenje tlaka aneroidnu kutiju a mjerna skala baždarena je u hPa ili mb; točnost mu je manja od živinog barometra ETIMOLOGIJA an + grč. nērós: voda, vlaga + id …   Hrvatski jezični portal